sobota, 7 lipca 2012

Wiza F

Chińska wiza z oznaczeniem F, to nazwa wizy służbowej. O wizę taką aplikują osoby planujące przebywać na terenie Chin w związku z czynnościami służbowymi jak np. negocjacje, delegacje, różnoraka współpraca wymagająca pobytu ówdzie itp.
Generalnie, raczej nie ma problemu z uzyskaniem wizy, ale panuje duży bałagan jeśli chodzi o listę pełnej dokumentacji potrzebnej do złożenia aplikacji. O ile na stronie ambasady wszystko jest dosyć klarownie opisane, o tyle różne chińskie strony rządowe wymieniają różnoraki, nie do końca się ze sobą pokrywający zestaw dokumentów potrzebnych do ubiegania się o wizę. Być może szczegółowe przepisy w prowincjach czy miastach nie są ujednolicone, a być może to zwykłe niedbalstwo urzędników. Tak czy siak, przedstawię Wam pełen zestaw wszelkich potrzebnych papierów do uzyskania wizy, który my musieliśmy złożyć w biurze imigracyjnym w Xiamenie.

Do złożenia aplikacji o wizę typu F w chińskiej ambasadzie potrzebne będą poniższe dokumenty:
 1. Ważny paszport
 2. Formularz aplikacji o wizę
 3. Potwierdzenie rezerwacji hotelowych
 4. Zdjęcie (x2)
 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (kopia)
 6. Certyfikat kodu organizacji (kopia)
 7. Zaproszenie

  Do złożenia aplikacji w chińskim biurze imigracyjnym oprócz wszystkich wymienionych powyżej dokumentów potrzebny będzie również:
 8. Tymczasowy meldunek
 9. Formularz rejestracyjny jednostki odbierającej obcokrajowca (x3)

  Jeżeli strona zapraszająca jest przedsiębiorstwem finansowanym zagranicznym kapitałem, aplikant musi złożyć dodatkowo:
 10. Świadectwo homologacji dla przedsiębiorstw

  Jeżeli zaś strona zapraszająca jest jednostką administracji publicznej, wówczas aplikant musi złożyć dodatkowo:
   
 11. Świadectwo rejestracji jednostki administracyjnej
Poniżej pokrótce opiszę każdy dokument:

Paszport
Okres ważności paszportu nie może być krótszy niż sześć miesięcy. Osoby starające się o wizę będąc w Chinach muszą oczywiście posiadać również ważną wizę.

Potwierdzenie rezerwacji hotelowych
Jak wyżej.

Formularz aplikacji o wizę
Wniosek 《外国人签证、居留许可申请表》 należy wypełnić poprawnie i w zgodzie z prawdą. Można go pobrać ze strony chińskiej ambasady i wydrukować sobie zawczasu. Formularz powinien posiadać pieczątkę firmową strony zapraszającej.

Zdjęcie
Fotografie paszportowe powinny mieć rozmiar dwóch cali i być wykonane na niebieskim tle, twarzą skierowaną do przodu. Jedno zdjęcie należy przykleić do formularza wizowego.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
Dokument ten wystawiany jest przez chińskie władze i posiada go każda legalnie działająca w Chinach firma. Kopia powinna posiadać pieczątkę firmową strony zapraszającej.

Certyfikat kodu organizacji
Dokument ten potwierdza rejestrację danej firmy oraz identyfikuje jej kod dziłalności gospodarczej. Kopia powinna posiadać pieczątkę firmową strony zapraszającej.

Zaproszenie
List powinien zawierać dane osoby zapraszanej oraz w pełni uzasadnione powody przyjazdu do Chin. Powinno również być wyraźnie zaznaczone, że w ciągu pobytu wewnątrz Chin, firma zapraszająca w całości pokrywa koszty pobytu w kraju - żeby nie było wątpliwości, że aplikant będzie gdzieś pokątnie próbował podjąć pracę w celach zarobkowych. W przypadku składania wizy w ambasadzie, wystarczy by list był napisany po angielsku i zatytułowany Invitation, natomiast w przypadku aplikacji w biurze imigracyjnym list należy zatytułować Aplikacja o wizę 《签证申请公函》, napisać go w całości po chińsku i zaadresować do tegoż biura. Zaproszenie musi zawierać podpis osoby zapraszającej oraz pieczątkę firmową.

Tymczasowy meldunek
Zaświadczenie o tymczasowym meldunku 《临时住宿登记表》 można uzyskać w hotelu. Jeżeli zaś mieszkamy w czyimś mieszkaniu, bądź też je podnajmujemy, wówczas w celu rejestracji pobytu bądź zameldowania należy udać sie do specjalnie wydzielonego biura meldunkowego. Potrzebne nam będą dokumenty:
 1. Paszport
 2. Umowa najmu
 3. Prawo własności do nieruchomości (kopia)
 4. Dowód tożsamości właściciela (kopia)
A tak wygląda ten dokument.

Formularz rejestracyjny jednostki odbierającej obcokrajowca
Pismo 《涉外接待单位备案登记表》 należy wypełnić w trzech kopiach i skierować do najbliższego komisariatu milicji. Po rutynowym sprawdzeniu firmy przez milicjantów wystawią oni krótką opinię w formularzu, jednocześnie zatrzymując jeden z nich. Pozostałe dwie kopie należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami w celu uzyskania wizy.

Świadectwo homologacji dla przedsiębiorstw
Świadectwo rejestracji jednostki administracyjnej
Dokumenty te wystawiane są przez chińskie władze i powinny być w posiadaniu każdej legalnie działającej firmy o charakterze kapitału zagranicznego/administracji publicznej.

Uff! Wydaje Wam się, że to jest dużo? To wam powiem tak - to jest NIC w porównaniu z tonami papierów potrzebnych do aplikacji o wizę pracowniczą. Mieliśmy zamiar o coś takiego się postarać, ale niestety nie udało by się skompletować wszystkich dokumentów na czas.

1 komentarz:

Chuszky pisze...

A gdzie jest napisane na maksymalnie jak długo ta wiza jest wydawana?